ZARA

 •  CỬA HÀNG ZARA

   Địa chỉ : Vincom BÀ TRIỆU.- HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH: 4.000M2

   CÔNG VIỆC:  fitout

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 25/08/2017

   THỜI GIAN: 45 ngày

Danh mục: