VERSACE JEAN

 •  CỬA HÀNG VERSACE JEAN Địa chỉ : TẦNG 3 – tttm tràng tiền .- HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH: 100M2

   CÔNG VIỆC:  fitout– furniture –  M&E

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 01/09/2014

   THỜI GIAN: 25 ngày

Danh mục: