TOYOTA

 •  SHOWROOM OTO

   Địa chỉ : Tuần châu – hạ long

   DIỆN TÍCH:

   CÔNG VIỆC:  HOÀN THIỆN NHÔM KÍNH , QUẢNG CÁO CHO TÒA NHà

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 2009

   THỜI GIAN:  60 ngày