CỬA HÀNG TOMMY

Địa chỉ : VIMCOM BÀ TRIỆU – VIMCOM ROYAL.- HÀ NỘI

Diện tích: 160M2+ CÔNG VIỆC:  fitout– M&E

Trạng thái : HOÀN THÀNH

Ngày khởi công: 20/11/2017

Thời gian: 25 ngày

Danh mục: