NHA KHOA VIỆT PHÁP

 •  PHÒNG KHÁM NHA KHOA Địa chỉ : 6 THÁI HÀ – 24 TRẦN DUY HƯNG – HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH:

   CÔNG VIỆC:  NỘI,  NGỌAI THẤT

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 30/09/2014

   THỜI GIAN: 15 ngày