MEN

 •  CỬA HÀNG MEN”S GALLERY Địa chỉ : SÂN BAY NỘI BÀI ( T1 ) .- HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH: 120M2

   CÔNG VIỆC:  fitout– furniture –  M&E

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 02/07/2018

   THỜI GIAN: 60 ngày

Danh mục: