LOTTE T2

 •  LOTTE DUTY FREE

   Địa chỉ : SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI- HÀ NỘI ( T2)

   DIỆN TÍCH: 400M2

   CÔNG VIỆC: Kết cấu – fitout – furniture – M&E

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 01/03/2019

   THỜI GIAN: 90 ngày

Danh mục: