KHÁCH SẠN TRIỆU KÝ VOONG

 •                 Địa chỉ : TP LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

   DIỆN TÍCH:

       CÔNG VIỆC:  HOÀN THIỆN NHÔM KÍNH , QUẢNG CÁO CHO TÒA NHà

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 04/2011

   THỜI GIAN: 35 ngày