HM

 •  CỬA HÀNG H & M

   Địa chỉ : Vincom NGUYỄN CHÍ THANH.- HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH: 1600M2

   CÔNG VIỆC:  fitout

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 04/04/2018

   THỜI GIAN: 60 ngày

Danh mục: