CKJ

 • + CỬA HÀNG CALVIN KLEIN JEANS

   Địa chỉ : VIMCOM BÀ TRIỆU – 103 hàng bông.- HÀ NỘI

   DIỆN TÍCH: 160M2

   CÔNG VIỆC:  fitout – M&E

   TRẠNG THÁI : HOÀN THÀNH

   NGÀY KHỎI CÔNG: 06/02/2017

   THỜI GIAN: 30 ngày

Danh mục: