CÁC SHOP SÂN BAY

  •  CỬA HÀNG: GAP, NIKE, CALVIN KLEIN JEANS, LEVIS,  ACFC Outlet, Viet Nam”s Delights – Kid Stars – The Cocoa Trees – Bon Voyage
  •  Địa chỉ : SÂN BAY NỘI BÀI ( T1).- HÀ NỘI                                       
  • Diện tích: 100-200M2 
  • Công việc: fitout- furniture- M&E
  • Trạng thái: HOÀN THÀNH
  • Ngày khởi công: 2017
  • Thời gian: 2018
Danh mục: