BAR 19 CHẢ CÁ

  •  Địa chỉ: 19 CHẢ CÁ.- HÀ NỘI
  •  Diện tích: 300M2
  • Công việc:  fitout- furniture- M&E
  • Trạng thái: HOÀN THÀNH
  • Ngày khởi công: 14/01/2018
  • Thời gian: 20 ngày
Danh mục: