Đội ngũ

Chúng tôi là đội ngũ những con người trẻ tuổi, sáng tạo và nhiệt huyết

NGÔ TIẾN DŨNG

MANAGER

NGÔ HỒNG HẢI

MANAGING DIRECTOR

PHẠM LỢI

ARCHITECT

NGÔ ĐĂNG QUÂN

BUSINESS MANAGER

LÊ THỊ NGUYỆT

ACCOUNTANT

NGUYỄN VĂN THÀNH

PROJECT MANAGER